Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thiết lập các tùy chọn sản phẩm của tôi

Các tùy chọn giúp bạn tùy chỉnh sản phẩm mình bán mà không cần tạo sản phẩm bổ sung. Ví dụ: nếu bán áo phông, bạn có thể tạo tùy chọn cho các kích cỡ và màu sắc khác nhau của từng loại áo phông bạn có.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
 3. Trong Bảng điều khiển, đi tới Cửa hàng rồi chọn Sản phẩm.
 4. Chọn Thêm sản phẩm hoặc chỉnh sửa sản phẩm hiện có bằng cách chọn tên sản phẩm.
 5. Mở tab Kho hàng & Tùy chọn.
  Kho hàng và Tùy chọn
 6. Bên dưới Tùy chọn, chọn Tạo tùy chọn.
 7. Nhập loại tùy chọn, như "màu sắc" hoặc "kích cỡ".
 8. Trong trường Lựa chọn, nhập loại lựa chọn cho tùy chọn đó. Ví dụ: nhập "đỏ" cho màu sắc hoặc "nhỏ" cho kích cỡ.
 9. (Không bắt buộc) Chọn Tạo lựa chọn cho tùy chọn để thêm các lựa chọn khác, chẳng hạn như nhiều màu sắc hoặc kích cỡ hơn.
 10. Chọn Hoàn tất để lưu các thay đổi.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin