Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thiết lập địa chỉ email chuyển tiếp của tôi

Điểm tín dụng chuyển tiếp email không còn được kèm theo khi mua miền. Bạn có thể đổi điểm tín dụng có sẵn để tạo địa chỉ email chuyển tiếp. Việc này giúp bạn chuyển tiếp email đến tài khoản email khác.

Nếu đang có địa chỉ email mà bạn muốn dùng làm địa chỉ email chuyển tiếp, bạn sẽ cần xóa địa chỉ đó và thực hiện theo các bước để chuyển tiếp bản sao của email đến.

Lưu ý: Nếu bạn đã chuyển từ Workspace Email sang Microsoft 365, hãy tìm hiểu các tùy chọn chuyển tiếp nào khả dụng cho địa chỉ email của bạn trong Microsoft 365.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng cuộn xuống phần Sản phẩm khác và chọn Đổi kế bên Chuyển tiếp Email.
  chọn đổi
 3. Chọn miền đã liên kết với tài khoản chuyển tiếp email và chọn Đổi điểm tín dụng. (Bạn có thể thay đổi miền muốn dùng để chuyển tiếp email trong Bước 7.)
  chọn đổi
 4. Bạn vui lòng truy cập phần Email trong không gian làm việc và chọn Quản lý Tất cả.
  quản lý tất cả
 5. Trong Trung tâm kiểm soát Không gian làm việc, vui lòng nhấp vào Tạo.
  vui lòng chọn tạo
 6. Ở phía trên bên phải, vui lòng chọn Chuyển tiếp.
  chọn chuyển tiếp
 7. Điền đầy đủ vào các trường sau đây:
  TrườngViệc cần làm...
  Chuyển tiếp địa chỉ email này:Nhập địa chỉ email bạn muốn tạo. Sau khi nhập @, bạn có thể chọn bất cứ miền nào trong tài khoản của mình.
  Đến những địa chỉ email này:Nhập địa chỉ email mà bạn muốn nhận email được chuyển tiếp. Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email, nhưng tập hợp các địa chỉ đó phải nằm trong giới hạn 250 ký tự của trường này.
  GóiChọn kế hoạch gửi đi bạn muốn sử dụng.
  Nhận toàn bộChọn lựa chọn này nếu bạn muốn địa chỉ này để nhận email gửi đến các địa chỉ tại tên miền không hiện hữu.
  Bật tự động trả lờiChọn tùy chọn này và điền vào các trường bổ sung nếu bạn muốn gửi thư trả lời tự động cho những người gửi email đến địa chỉ này.
 8. Chọn Tạo.
  vui lòng chọn tạo

Địa chỉ email chuyển tiếp mới của bạn có thể mất vài phút để hiển thị. Bạn có thể cần làm mới trang để thấy nó.

Nếu Workspace Email không thể tạo tài khoản email chuyển tiếp, bạn hãy xác nhận là hồ sơ MX khớp với miền của mình. Nếu hồ sơ MX khớp với miền của bạn, hãy sao chép và thêm hồ sơ MX vào miền của bạn hoặc chỉnh sửa một hồ sơ MX hiện có.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin