Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập giám sát miền

Thêm chức năng giám sát miền vào một miền là một phương pháp hữu ích để theo dõi những thay đổi trên một miền quan tâm.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn Mua & Bán , sau đó là Đơn hàng đặt sẵn và Giám sát .
  chọn mua và bán từ menu
 3. Chọn Thêm giám sát .
 4. Nhập (các) miền bạn muốn theo dõi (mỗi miền một tên).
 5. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó chọn OK .
  • Địa chỉ email 1 — Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chúng tôi gửi thông báo.
  • (Tùy chọn) Địa chỉ email 2 — Nhập địa chỉ email phụ mà bạn muốn chúng tôi gửi thông báo.
 6. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng các thay đổi của bạn đã được xử lý và miền của bạn sẽ được thiết lập để theo dõi trong vòng vài phút, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin