Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập gói Dịch vụ tiếp thị của tôi (Websites + Marketing)

Đây là cách thiết lập gói Dịch vụ tiếp thị cho tài khoản Websites + Marketing của bạn. Trước tiên, bạn sẽ cần thực hiện thao tác đó (nhanh) trước khi yêu cầu cập nhật cho trang của mình.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn xuống Websites và chọn nút Manage bên cạnh website của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Website > Yêu cầu .
    chọn yêu cầu
  4. Thêm thông tin vào biểu mẫu, rồi chọn Gửi .
    thêm website và thông tin liên hệ của bạn vào biểu mẫu
  5. Bạn sẽ thấy màn hình xác nhận và có thể yêu cầu cập nhật ngay lập tức cho website của mình. (Nếu website của bạn vẫn đang được xây dựng, nó sẽ cho bạn biết.)

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin