Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Thiết lập máy chủ của bạn

Bạn đã mua máy chủ — bây giờ, bạn cần cài đặt máy chủ đó, quá trình này sử dụng những thông tin quản trị như tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Máy chủ.
 3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Trong phần dành cho máy chủ mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Cài đặt.
 5. Hoàn thành các trường sau đây, và sau đó nhấp vào Tạo:
  Trường Việc cần làm...
  Tên máy chủ Nhập tên dùng cho máy chủ của bạn.
  Tên người dùng Nhập tên người dùng sẽ đăng nhập vào máy chủ của bạn.
  Mật khẩu &
  Xác nhận mật khẩu
  Nhập mật khẩu được dùng để đăng nhập vào máy chủ của bạn.
  Vùng trung tâm dữ liệu [Sắp tới] Chọn vị trí nơi bạn muốn tạo máy chủ của mình.
  Ảnh Chọn hệ điều hành bạn muốn sử dụng.
  Bảng điều khiển Chọn bảng điều khiển bạn muốn sử dụng.1
  Nhập site của bạn Chọn bất kỳ tài khoản lưu trữ được chia sẻ cPanel nào mà bạn muốn nhập (thông tin thêm).

1 Không phải tất cả các bảng điều khiển đều khả dụng trên mọi ảnh/hệ điều hành. Chẳng hạn, bạn không thể chọn cPanel nếu muốn sử dụng Fedora trên VPS của mình. Để sử dụng bảng điều khiển, bạn phải chọn ảnh/hệ điều hành tương thích.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.