Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thiết lập máy chủ của bạn

Bạn đã mua máy chủ — bây giờ, bạn cần cài đặt máy chủ đó, quá trình này sử dụng những thông tin quản trị như tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Cách cài đặt máy chủ riêng ảo (VPS) của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Máy chủ.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Xem xét Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối, rồi bấm vào Chấp nhận.
 5. Điền vào các trường sau:
  • Nhập tên máy chủ — Tên máy chủ (còn được gọi là tên tài khoản của bạn) giúp bạn xác định tài khoản này trên danh sách tài khoản của bạn.
  • Chọn hệ điều hành — Chọn hệ điều hành bạn muốn chạy trên máy chủ.
  • Thiết lập ngăn ngừa quá ngưỡng — Thiết lập ngăn ngừa quá ngưỡng giúp bạn tránh được những khoản phí tốn kém cho tình trạng quá ngưỡng băng thông, bằng cách tự động treo tài khoản của bạn nếu mức sử dụng vượt quá băng thông được phân bổ cho tài khoản đó. Tài khoản bị treo của bạn được phục hồi vào đầu chu kỳ lập hóa đơn tiếp theo hoặc khi bạn mua thêm băng thông.
  • Nhập tên người dùng — Tên người dùng được tạo tại đây là tên bạn dùng để đăng nhập vào máy chủ của mình. Trên máy chủ Linux®, bạn không thể đăng nhập vào máy chủ của mình dưới dạng "gốc". Nếu bạn cần quyền truy cập gốc, hãy xem Chuyển sang Người dùng gốc trên máy chủ Linux của bạn.
  • Nhập mật khẩu mới — Sử dụng mật khẩu này khi bạn truy cập vào máy chủ của mình bằng Tên người dùng hoặc khi sử dụng quyền truy cập gốc.
  • Xác nhận mật khẩu mới — Xác nhận mật khẩu của bạn.
 6. Bấm vào Tiếp tục.
 7. Xác nhận các cài đặt của bạn, rồi bấm vào Gửi.

Nếu bạn đã mua Sao lưu FTP Backup cùng với máy chủ của mình, hãy hoàn thành các trường Thông tin đăng nhập sao lưu FTP:

 • Tên người dùng FTP — Tên người dùng được sử dụng để truy cập tài khoản Sao lưu FTP từ máy chủ của bạn
 • Mật khẩu FTP — Sử dụng mật khẩu này khi bạn truy cập tài khoản Sao lưu FTP từ máy chủ của bạn bằng Tên người dùng FTP
 • Xác nhận mật khẩu FTP — Xác nhận mật khẩu của bạn

Khi bạn bấm Gửi, máy chủ riêng ảo của bạn sẽ sẵn sàng để bạn sử dụng sau khoảng 5 giờ. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.