Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Thiết lập máy chủ của bạn

Trước khi bạn có thể sử dụng máy chủ, bạn phải cài đặt nó.

Đẻ cài đặt máy chủ

  1. Đăng nhập vào Cổng bằng cách sử dụng đăng nhập CÔNG TY_TÊN.
  2. Chuyển đến thẻ Máy chủ .
  3. Trong khu vực của máy chủ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Cài đặt.
  4. Hoàn thành các trường trên màn hình, sau đó nhấp Tạo máy chủ..

Sau khi máy chủ của bạn được cài đặt, bạn có thể tìm thấy thông tin về cách quản lý nó tại đây.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.