Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập máy chủ Gen 4 của tôi

Sau khi bạn mua VPS thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng, đã đến lúc hoàn tất thiết lập với tên máy chủ và các thông tin quản trị khác.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Máy chủ , bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
 3. Nhập tên cho máy chủ trong trường Tên máy chủ.
 4. Chọn một HĐH và địa điểm trung tâm dữ liệu (nếu có), rồi nhấp vào Tiếp theo.

  Lưu ý: Đối với máy chủ tự quản lý: tìm hiểu thêm về ISPConfig .

 5. Điền vào các trường sau, rồi nhấp vào Hoàn thành.
  Trường Mô tả
  Tên người dùng của quản trị viên Tạo tên người dùng để đăng nhập vào máy chủ của bạn. Sử dụng một chuỗi từ 5 đến 12 chữ cái viết thường và / hoặc số. Không sử dụng các từ dành riêng như "máy chủ" hoặc "mật khẩu".
  Mật khẩu & Xác nhận mật khẩu Nhập mật khẩu để đăng nhập vào máy chủ.

  Chúng tôi sẽ hoàn tất việc thiết lập và máy chủ của bạn sẽ sẵn sàng sử dụng trong thời gian ngắn.

  Lưu ý: Nếu máy chủ của bạn không sẵn sàng hoạt động trong vòng 6 giờ, hãy liên hệ với Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy để được hỗ trợ.

Các bước liên quan

Thông tin thêm