Websites + Marketing Trợ giúp

Thiết lập phương thức thanh toán cho Cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing

Nhận thanh toán cho các sản phẩm vật lý và kỹ thuật số bằng giao dịch trực tuyến an toàn mà cả bạn và khách hàng đều có thể tin tưởng. Bạn cũng có thể nhận thanh toán bằng cách thêm nút PayPal, chấp nhận thanh toán cho các cuộc hẹn trực tuyến hoặc thông qua các tùy chọn thanh toán ngoại tuyến.

Chấp nhận thanh toán toàn bộ hoặc một phần thông qua PayPal, Square hoặc Stripe (bao gồm cả Apple Pay). Square chỉ khả dụng tại Úc, Canada và Vương quốc Anh.

Lưu ý: Stripe tích hợp vào Websites + Marketing không hỗ trợ Klarna, Afterpay hay Zip Pay.
  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng mục Cửa hàng, rồi chọn Cài đặt.
  4. Chọn Thanh toán .
  • Chọn Kết nối bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thêm và làm theo các lời nhắc để đăng nhập vào tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản mới. Bạn có thể thêm một phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ cùng với PayPal và thanh toán ngoại tuyến.
    Lưu ý: Nếu đã kết nối, nút Apple Pay sẽ chỉ hiển thị trên hồ sơ niêm yết của bạn khi bạn dùng thiết bị có hỗ trợ Apple Pay, truy cập vào cửa hàng đã đăng tải và xem trang sản phẩm của mình từ giao diện của khách hàng. Nút Apple Pay cũng xuất hiện trên trang thanh toán.
  • Thông tin thêm