GoDaddy Trợ giúp

Thiết lập tài khoản email cPanel

cPanel cho phép bạn tạo địa chỉ email tại các miền trên tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux của bạn.

 1. Đăng nhập vào cPanel:
  • Bạn hãy duyệt tới http://myDomainName/cpanel, trong đómyDomainName là miền và hậu tố, như coolexample.com. Bạn sẽ cần thông tin và mật khẩu đăng nhập cPanel của mình.
  • Hay bạn có thể truy cập qua Bảng điều khiển Dịch vụ lưu trữ Linux.
 2. Trong phần Email, nhấp vào Tài khoản.
 3. Nhấp vào Tạo tài khoản.
 4. Hoàn thành các trường trên màn hình, sau đó nhấp vào Tạo tài khoản.

  Lưu ý: Định mức Hộp thư được tính vào Mức sử dụng dung lượng ổ đĩa và số tập tin của tài khoản.

Bước tiếp theo

Bạn gặp khó khăn?

 • Nếu bạn gặp sự cố khi thêm một tài khoản email cPanel vào email Outlook.com, hãy kiểm tra Outlook.com Postmaster để được hỗ trợ.
 • Nếu các tài khoản email cPanel của bạn không hoạt động, bạn có thể cần cập nhật cài đặt email tên miền của bạn (Về mặt kỹ thuật gọi là Hồ sơ MX của tập tin vùng DNS) — chúng tôi có thông tin đó cho bạn trong Cấu hình DNS cho miền cPanel của bạn.