Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập tài khoản lưu trữ Windows mới của tôi

Nếu bạn mới sử dụng Dịch vụ lưu trữ trên Windows với Plesk, hãy làm theo các bước cơ bản sau để thiết lập tài khoản và di chuyển hoặc tạo website của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Windows, hãy chọn Lưu trữ web trong danh sách sản phẩm và bên cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows, hãy chọn Thiết lập . Làm theo lời nhắc để thiết lập tài khoản của bạn.
  3. Sử dụng Trình quản lý tập tin Plesk hoặc FTP để tải tập tin từ máy tính lên tài khoản của bạn. Tài khoản lưu trữ Windows của bạn sử dụng httpdocs làm thư mục gốc cho miền chính của bạn.
  4. Nếu bạn chưa có website, hãy tải lên hệ thống quản lý nội dung (CMS) như WordPress, Drupal hoặc joomla. CMS là một ứng dụng bạn có thể sử dụng để xây dựng một trang web và quản lý tất cả nội dung của nó. Đây là cách cài đặt WordPress (hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác) vào tài khoản của bạn .
  5. Sau khi bạn thiết lập và chạy trang, hãy sử dụng Trình quản lý sao lưu Plesk để tự động hóa hoàn toàn các bản sao lưu, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về việc mất nội dung trang của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xemSao lưu website của tôi trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows .

Xem thêm thông tin