Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập tài khoản ShipEngine của tôi

ShipEngine là một nền tảng tích hợp cho phép bạn mua nhãn giao hàng để đáp ứng các đơn hàng nhận được qua cửa hàng Websites + Marketing của bạn. Mặc dù trải nghiệm mua nhãn diễn ra trong GoDaddy, nhưng công nghệ cơ bản và thanh toán sẽ được ShipEngine xử lý.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Từ Bảng điều khiển của bạn, đi đến Thương mại , sau đó trong Báo cáo & Cài đặt , chọn Phương thức giao hàng .
  4. Chọn Nhãn giao hàng .
  5. Cuộn xuống, rồi chọn Thiết lập tài khoản ShipEngine .
  6. Làm theo hướng dẫn thiết lập tài khoản ShipEngine để thiết lập hãng vận tải và thêm tiền vào tài khoản ShipEngine của bạn.
  7. Chọn Quay lại GoDaddy .

Xem thêm thông tin