Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thiết lập tài khoản Workspace Email

Tạo tài khoản Workspace Email để bạn có thể gửi và nhận email.

1: Tạo tài khoản email

Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc và tạo (các) địa chỉ email của bạn.

2:Thêm email phục hồi

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Đăng nhập vào Webmail

Webmail là cách thức nhanh nhất để kiểm tra email của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt.

4: Thiết lập điện thoại hay máy tính để bàn

Vui lòng cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

5: Gửi email

Gửi email đầu tiên của bạn.

Xem thêm thông tin