Websites + Marketing Trợ giúp

Thiết lập thanh toán cho Cửa hàng trực tuyến của tôi

Nhận thanh toán cho các sản phẩm vật lý và kỹ thuật số bằng giao dịch trực tuyến an toàn mà cả bạn và khách hàng đều có thể tin tưởng. Bạn cũng có thể nhận thanh toán bằng cách thêm nút PayPal, chấp nhận thanh toán cho các cuộc hẹn trực tuyến hoặc thông qua các tùy chọn thanh toán ngoại tuyến.

Chấp nhận thanh toán toàn bộ hoặc một phần thông qua PayPal, Square hoặc Stripe (bao gồm cả Apple Pay). Square chỉ khả dụng tại Úc, Canada và Vương quốc Anh.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Cài đặt. Bên dưới Cửa hàng, bạn hãy chọn Thanh toán.
  1. Chọn Kết nối bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thêm và làm theo các lời nhắc để đăng nhập vào tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản mới. Bạn có thể thêm một phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, PayPal và thanh toán ngoại tuyến.

Lưu ý: (Không bắt buộc) Apple Pay sẽ không hiển thị trừ khi bạn truy cập cửa hàng đã xuất bản của mình trên thiết bị có bật Apple Pay và xem trang sản phẩm của mình như bất kỳ khách hàng nào. Nút Apple Pay cũng xuất hiện trên trang thanh toán.
Nút Apple Pay khi thanh toán

Thông tin thêm