Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thiết lập thanh toán cho Cửa hàng trực tuyến của tôi

Nhận thanh toán cho các sản phẩm vật lý và kỹ thuật số bằng giao dịch trực tuyến an toàn mà cả bạn và khách hàng đều có thể tin tưởng. Bạn cũng có thể nhận thanh toán bằng cách thêm nút PayPal, chấp nhận thanh toán cho các cuộc hẹn trực tuyến hoặc thông qua các tùy chọn thanh toán ngoại tuyến.


Chấp nhận thanh toán trực tuyến toàn bộ hoặc một phần thông qua GoDaddy Payments (bao gồm Apple Pay và Google Pay), PayPal, Square hoặc Stripe (bao gồm cả Apple Pay). Tìm hiểu thêm về GoDaddy Payments.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Thương mại và trong mục Thanh toán, hãy chọn Phương thức.
    • Với Cửa hàng trực tuyến đặc biệt: Trong Bảng điều khiển, truy cập Cài đặt > Thanh toán.
  1. Chọn Kết nối bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thêm và làm theo các lời nhắc để đăng nhập vào tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản mới. Bạn có thể thêm một phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, PayPal và thanh toán ngoại tuyến.

Lưu ý: (Tùy chọn) Apple Pay của bạn sẽ không hiển thị trừ khi bạn truy cập cửa hàng chưa xuất bản của mình trên thiết bị có bật Apple Pay và xem trang sản phẩm của mình như bất kỳ khách hàng nào. Nút Apple Pay cũng xuất hiện trên trang thanh toán.
Nút Apple Pay khi thanh toán

Thông tin thêm