Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập thanh toán cho Cuộc hẹn trực tuyến

Bây giờ bạn đã thêm dịch vụ (sự kiện và cuộc hẹn)thêm phần Cuộc hẹn trực tuyến vào trang của mình, bạn cần một cách để chấp nhận thanh toán.


Chấp nhận thanh toán trực tuyến toàn bộ hoặc một phần thông qua GoDaddy Payments (bao gồm Apple Pay và Google Pay), Square hoặc PayPal.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển của bạn, chọn Thương mại và trong Thanh toán, chọn Phương thức .
  4. Chọn Kết nối cho một phương thức thanh toán mà bạn muốn thêm cho thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và nếu bạn muốn chấp nhận thanh toán bằng PayPal.
  5. Lưu ý: Nếu đăng ký PayPal, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn cách thiết lập tài khoản sau lần thanh toán đầu tiên.

  6. Chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website và xuất bản trang của bạn .
  7. Lưu ý: Cuộc hẹn của bạn sẽ không thể chấp nhận thanh toán cho đến khi bạn đăng tải website với những thay đổi mới.

Các bước liên quan

Thông tin thêm