Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập thanh toán cho Cuộc hẹn trực tuyến

Bây giờ bạn đã thêm dịch vụ (sự kiện và cuộc hẹn)thêm phần Cuộc hẹn trực tuyến vào trang của mình, bạn cần một cách để chấp nhận thanh toán.

Lưu ý: Tại thời điểm này, mã phiếu giảm giá không được chấp nhận khi thanh toán cho các đặt lịch hẹn.


Phương thức thanh toán ngoại tuyến khả dụng cho các cuộc hẹn trực tuyến, không cần thao tác thêm, nếu bạn muốn gửi hóa đơn cho ai đó hoặc nhờ họ thanh toán trực tiếp cho bạn.

Bạn cũng có thể được thanh toán bằng cách thêm nút PayPal .

Nếu bạn bán các sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số, bạn sẽ cần thiết lập các tùy chọn thanh toán hoặc thanh toán ngoại tuyến cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Thông tin thêm