Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thiết lập thông báo bằng tin nhắn văn bản cho Cửa hàng trực tuyến của tôi

Bật thông báo bằng tin nhắn văn bản để bạn không bao giờ bỏ lỡ đơn hàng.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trong Bảng điều khiển, chọn Thương mại và trong mục Chung, hãy chọn Cài đặt.
  1. Chọn nút gạt để bật Nhận thông báo SMS khi bạn nhận được đơn hàng.
  2. Nhập số điện thoại di động của bạn, rồi chọn Tiếp theo.
  3. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mật mã để xác nhận số điện thoại của bạn. Vui lòng nhập số mật mã từ văn bản rồi chọn Hoàn tất. Nếu bạn không nhận văn bản trong vài phút hay mật mã của bạn hết hạn, vui lòng dùng liên kết Gửi lại mật mã để có mật mã khác.
  4. Số điện thoại nhận văn bản giờ sẽ được hiển thị bên dưới bật tắt thông báo SMS. Vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật nếu bạn cần thay đổi.

Xem thêm thông tin