Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập thư trả lời tự động

Thư trả lời tự động là lựa chọn tuyệt vời để gửi chiến dịch tự động đến những người đăng ký được thêm vào một danh sách cụ thể. Bạn có thể quản lý thư trả lời tự động bất cứ lúc nào.

Bật thư trả lời tự động

Để bật phần Thư trả lời tự động, vui lòng sử dụng các hướng dẫn sau:

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống Email Marketing và chọn Quản lý bên cạnh gói của bạn.
 3. Nhấp vào menu Tiện ích bổ sung ở đầu trang và chọn Thêm Tiện ích khác .
 4. Trong phần Thư trả lời tự động , nhấp vào nút bật tắt để bật.

Lưu ý: Sau khi bật, bạn có thể truy cập vào khu vực Thư trả lời tự động bằng cách chọn Thư trả lời tự động bên dưới menu Tiện ích bổ sung.

Tạo một Thư trả lời tự động

Để tạo Thư trả lời tự động, vui lòng sử dụng các hướng dẫn sau:

 1. Khi sử dụng Email Marketing , nhấp vào Tiện ích bổ sung rồi nhấp vào Thư trả lời tự động .
 2. Nhấp vào nút Thư trả lời tự động mới .
  Nút trả lời tự động mới
 3. Trong lời nhắc Tạo một thư trả lời tự động mới , hãy điền vào thông tin được yêu cầu.
  Tạo một thư trả lời tự động mới
 4. Nhấp vào Tạo thư trả lời tự động của tôi! để hoàn thành.

Xem thêm thông tin