WordPress được quản lý Trợ giúp

Thiết lập trang lưu cho trang Managed WordPress của tôi

Một trang lưu tạm sẽ cho phép bạn xây dựng và kiểm tra website của mình mà không cần sửa đổi nội dung mà khách truy cập nhìn thấy trên trang sản xuất trực tiếp. Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng một trang lưu tạm:

  • Tất cả các gói WordPress được quản lý (ngoại trừ Cơ bản) đều có một trang lưu tạm cho mỗi website trực tiếp. Nếu có tài khoản Cơ bản, bạn phải nâng cấp tài khoản để có một trang lưu tạm.
  • Các trang lưu tạm sẽ sử dụng miền chúng tôi tự động tạo cho bạn. Bạn không thể chọn một miền khác hoặc thêm một miền khác vào trang lưu tạm.
  • Trang lưu tạm của bạn là liên tục. Chúng tôi sẽ không hủy và tạo các trang lưu tạm cho bạn mỗi khi bạn chuyển hoặc lấy nội dung từ đó. Điều này có thể giải thích một số sự cố đồng bộ hóa mà bạn có thể gặp phải.

Làm thế nào để tôi sử dụng một trang lưu tạm?

Trang lưu tạm của bạn bắt đầu như một bản cài đặt mới của WordPress được lưu trữ cùng với trang sản xuất của bạn. Bạn có thể đưa nội dung của trang sản xuất của mình vào trang lưu tạm. Khi hoàn tất thao tác, bạn có thể đưa những thay đổi bạn đã thực hiện trên trang lưu tạm vào trang sản xuất để chúng ở chế độ trực tiếp.

Đây là thứ tự hoạt động bình thường để bắt đầu với một trang lưu tạm:

  1. Tạo trang lưu tạm của tôi
  2. Chuyển trang sản xuất của tôi thành trang lưu tạm
  3. Truy cập trang lưu tạm của tôi
  4. Xem trang lưu tạm của tôi
  5. Chuyển trang lưu tạm của tôi thành trang sản xuất

Sau khi hoàn tất thử nghiệm hoặc khắc phục sự cố, bạn có thể xóa trang lưu tạm.