Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thiết lập Workspace Email trên điện thoại và máy để bàn


Bước 4 trong chuỗi Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc của tôi.

Có rất nhiều tùy chọn khác nhau cho các ứng dụng email và chương trình email: hãy chọn tùy chọn phù hợp với bạn.

Di động

Android
iPhone và iPad (iOS)

Máy tính để bàn

Máy tính PC
Máy tính Mac (macOS)
Windows hoặc máy Mac

Nếu bạn có điện thoại mới, máy tính để bàn mới hoặc bạn đổi ứng dụng hay chương trình email, bạn có thể quay lại đây để xem hướng dẫn.

Xem thêm thông tin