Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thiết lập Workspace Email trên điện thoại và máy tính để bàn


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Có rất nhiều tùy chọn khác nhau cho các ứng dụng email và chương trình email. Chọn tùy chọn phù hợp với bạn.

Di động

Android
iPhone và iPad (iOS)

Máy tính để bàn

Máy tính PC
Máy tính Mac (macOS)
Mac hoặc Windows

Nếu bạn có điện thoại hay máy tính để bàn mới hoặc bạn đổi ứng dụng hay máy khách email, bạn có thể quay lại đây để xem hướng dẫn.