Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thiết lập địa chỉ email chuyển tiếp của tôi

Điểm tín dụng chuyển tiếp email không còn đi kèm khi mua miền. Bạn có thể đổi điểm tín dụng có sẵn để tạo địa chỉ email chuyển tiếp. Việc này giúp bạn chuyển tiếp email đến tài khoản email khác. (Tài khoản email thông thường và email chuyển tiếp khác nhau như thế nào?)

Nếu đang có địa chỉ email trên tài khoản email mà bạn muốn sử dụng làm địa chỉ email chuyển tiếp, bạn cần xóa địa chỉ đó.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn, đi tới Sản phẩm của tôi rồi cuộn đến phần Sản phẩm bổ sung. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào Đổi bên cạnh Chuyển tiếp email.
  Trong Chuyển tiếp email, nhấp vào nút Đổi
 3. Chọn miền liên kết với tài khoản chuyển tiếp email và chọn Đổi điểm tín dụng. (Bạn có thể thay đổi miền dùng để chuyển tiếp email trong Bước 7.)
  Nhấp vào nút đổi điểm tín dụng
 4. Truy cập vào phần Email trong không gian làm việc và nhấp vào liên kết Quản lý tất cả để mở Trung tâm kiểm soát không gian làm việc.
  nhấp vào liên kết quản lý tất cả
 5. Trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc, nhấp vào Tạo.
  Nhấp vào nút tạo
 6. Nhấp vào Chuyển tiếp.
  Nhấp vào liên kết chuyển tiếp
 7. Điền đầy đủ vào các trường sau đây:
  Trường Việc cần làm...
  Chuyển tiếp địa chỉ email này: Nhập địa chỉ email bạn muốn tạo. Sau khi nhập @, bạn có thể chọn bất cứ miền nào trong tài khoản của mình.
  Đến những địa chỉ email này: Nhập địa chỉ email mà bạn muốn nhận email được chuyển tiếp. Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email, nhưng tập hợp các địa chỉ đó phải nằm trong giới hạn 250 ký tự của trường này.
  Gói Chọn kế hoạch gửi đi bạn muốn sử dụng.
  Nhận toàn bộ Chọn lựa chọn này nếu bạn muốn địa chỉ này để nhận email gửi đến các địa chỉ tại tên miền không hiện hữu.
  Bật tự động trả lời Chọn tùy chọn này và điền vào các trường bổ sung nếu bạn muốn gửi thư trả lời tự động cho những người gửi email đến địa chỉ này.
 8. Nhấp vào Tạo để hoàn tất quy trình của địa chỉ email chuyển tiếp email.
  Nhấp vào tạo để hoàn tất quy trình

Địa chỉ email chuyển tiếp mới của bạn có thể mất vài phút để hiển thị, bạn có thể cần làm mới trang để thấy địa chỉ này.

Nếu Không gian làm việc không thể tạo tài khoản email chuyển tiếp, hãy xác nhận hồ sơ MX khớp với miền của bạn. Nếu hồ sơ MX khớp với miền của bạn, hãy sao chép và thêm hồ sơ MX vào miền của bạn hoặc chỉnh sửa một hồ sơ MX hiện có.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.