Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thiết lập email trên Outlook 2013

Sau khi thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc, bạn có thể thiết lập địa chỉ email của mình trên Outlook 2013. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email công việc từ Outlook trên máy tính Windows của mình.

Microsoft không còn hỗ trợ cài đặt mới Outlook 2013 (Windows) và Outlook 2011 (Mac). Xem trang hỗ trợ của Microsoft để biết thêm chi tiết.

 1. Mở Outlook 2013, nhấp vào Tập tin rồi nhấp vào + Thêm tài khoản.
 2. Trên trang Thiết lập tài khoản tự động, bạn hãy đảm bảo đã chọn Tài khoản email. Nhấp vào tiếp theo
 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn vào các trường cho sẵn.
  Trường Nội dung cần nhập...
  Tên của bạn Tên mà bạn muốn hiển thị với tư cách người gửi.
  Địa chỉ email Địa chỉ tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn.
  Mật khẩu Mật khẩu tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn.
  Nhập lại mật khẩu Mật khẩu tài khoản email của bạn.
 4. Nhấp vào Tiếp theo, Outlook sẽ sử dụng công cụ Thiết lập tài khoản tự động để tìm ra thông tin chi tiết máy chủ tài khoản và thiết lập tài khoản của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy ký hiệu đánh dấu xuất hiện kế bên từng dòng, và sau đó bạn sẽ thấy một thông báo nói rằng tài khoản của bạn đã được cấu hình thành công.
  Thông báo tài khoản được cấu hình thành công

  Lưu ý: Nếu công cụ Thiết lập tài khoản tự động không thể thêm tài khoản của bạn, bạn có thể phải cấu hình theo cách thủ công.

 5. Nhấp vào Hoàn tất.
 6. Xác nhận email của bạn hoạt động bình thường bằng cách tự gửi cho mình một email kiểm tra từ Webmail trong không gian làm việc rồi trả lời email đó từ Outlook 2013.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.