Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thiết lập Good As Gold

Nếu bạn có sản phẩm hoặc dịch vụ trả phí, bạn có thể thiết lập tài khoản Good As Gold để thanh toán cho các sản phẩm của GoDaddy bằng chuyển khoản.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Phương thức thanh toán Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Chọn Thêm phương thức thanh toán .
  3. Chọn Good As Gold và đồng ý với các điều khoản. Bạn đã hoàn tất! Sau khi nạp thêm tiền, bạn sẽ có thể sử dụng Good As Gold làm phương thức thanh toán cho các giao dịch mua của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.