Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Thiết lập máy chủ Thế hệ thứ 4

Sau đây là cách thiết lập cho máy chủ Thế hệ thứ 4 tên máy chủ và những thông tin quản trị khác.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhập tên cho máy chủ trong trường Tên máy chủ.
 4. Chọn một HĐH và địa điểm trung tâm dữ liệu (nếu có), rồi nhấp vào Tiếp theo.
 5. Điền vào các trường sau, rồi nhấp vào Hoàn thành.
  Trường Mô tả
  Tên người dùng của quản trị viên Create a username to log in to your server. Use a lowercase string of 5 to 12 characters in length. Don't use reserved words like "server" or "password."
  Mật khẩu & Xác nhận mật khẩu Nhập mật khẩu để đăng nhập vào máy chủ.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.