Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thiết lập tài khoản email Office 365 mới

Bước đầu tiên khi thiết lập tài khoản Office 365 mới là kết nối miền và tạo địa chỉ email GoDaddy Office 365. Sau đó, bạn có thể thiết lập email trên điện thoại hoặc máy tính.

 1. Tìm email biên nhận Office 365 của GoDaddy trong hộp thư đến, nhấp vào Bắt đầu.
  Nhấp vào Bắt đầu
 2. Chọn miền của bạn rồi nhấp vào Tiếp tục.
  Chọn miền, nhấp vào tiếp tục

  Lưu ý: Bạn có thể thiết lập email trên miền bên ngoài không đăng ký với GoDaddy.

  Bạn sở hữu Email trong không gian làm việc trên miền này? Bạn sẽ thấy thông báo Email hiện tại. Nhấp vào Tiếp tụcchuyển đổi dịch vụ email của miền sang Office 365.

 3. Nhập thông tin sau đây để hoàn thiện biểu mẫu Email Office 365:
  Trường Nhập thông tin
  Tên người dùng Nhập tên người dùng (ví dụ: name@coolexample.com).
  Tên Nhập tên của người dùng.
  Họ Nhập họ của người dùng.
  Bạn muốn liên kết các miền? Chọn Không chia sẻ (trừ khi các miền là một phần của công việc kinh doanh hoặc đầu tư mạo hiểm và bạn muốn mọi người dùng cùng sử dụng thông tin liên hệ cũng như tập tin).
  Quyền quản trị viên Chọn để gán quyền quản trị viên cho tài khoản này.

  Lưu ý: Bạn nên thiết lập tài khoản email đầu tiên làm tài khoản quản trị viên để có thể quản lý tài khoản. Tùy chọn này hiển thị khi bạn có nhiều người dùng trên cùng một tài khoản.
  Tạo mật khẩu Tạo mật khẩu mới không trùng lặp cho tài khoản này.
  Xác nhận mật khẩu Nhập lại mật khẩu.
  Gửi thông tin tài khoản đến Đây là nơi chúng tôi sẽ gửi thông báo về tài khoản như thông tin đăng nhập và trợ giúp thiết lập khi tài khoản của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể thêm tối đa năm địa chỉ email.
 4. Nhấp vào Tạo. Email xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ bạn cung cấp.
  Chọn miền, nhấp vào tiếp tục

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.