Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thông báo quan trọng về các dịch vụ SSL

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, chứng nhận SSL / TLS không được cấp quá 13 tháng (397 ngày). Đây là một thay đổi trong toàn ngành ảnh hưởng đến tất cả các Cơ quan cấp chứng nhận.

Lý do cho thời gian hiệu lực chứng nhận SSL ngắn hơn

Khách truy cập coi giao tiếp của họ là an toàn khi họ thấy rằng lưu lượng truy cập của họ được mã hóa thông qua HTTPS với chứng nhận SSL. Việc thay đổi thời hạn hiệu lực ngắn hơn sẽ giúp duy trì niềm tin của khách truy cập vào tính bảo mật của mã hóa SSL.

  • Việc áp dụng công nghệ bảo mật mới nhất nhanh hơn - Thời gian hiệu lực dài có nghĩa là các chứng nhận cũ hơn và kém an toàn hơn có thể tồn tại trong nhiều năm trước khi được cập nhật. Với thời gian hiệu lực ngắn hơn, khách truy cập sẽ biết rằng mã hóa bảo vệ họ không quá một năm.
  • Khách truy cập tin tưởng hơn rằng trang web là hợp pháp - Trong hai năm, rất nhiều điều có thể thay đổi với cá nhân hoặc công ty sở hữu một trang web. Giờ đây, khách truy cập sẽ biết rằng đã chưa đầy một năm kể từ khi chủ sở hữu trang phải xác minh danh tính và quyền sở hữu của họ đối với trang.

Thời hạn SSL ngắn hơn có ý nghĩa gì đối với chủ sở hữu website?

Nếu bạn đang sử dụng chứng nhận hai năm được cấp trước ngày 1 tháng 9, chứng nhận của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn ban đầu. Tuy nhiên, bất kỳ chứng nhận nào được cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 sẽ cần được gia hạn hàng năm để vẫn có giá trị.

Nếu bạn có chứng nhận hai năm và được cấp lại thông qua một khóa cấp lại hoặc bạn di chuyển nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, thời hạn hiệu lực tối đa là một năm.

GoDaddy đang làm gì để trợ giúp?

Bạn có thể tiếp tục mua các gói đăng ký dài hạn hơn và phát hành lại chứng nhận miễn là chúng nằm trong khoảng thời gian hiệu lực tối đa cho phép. GoDaddy cũng đang tạo ra các tính năng tự động hóa vòng đời của chứng nhận và các gói đăng ký giúp quản lý chứng nhận dễ dàng hơn trong các vòng đời chứng nhận ngắn hơn.

Tóm lại, bạn có thể mua đăng ký SSL trong một khoảng thời gian dài hơn, sau đó chúng tôi sẽ phát hành lại và cài đặt chứng nhận của bạn mỗi năm.