Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thông tin đăng nhập công cụ quản trị MS SQL Server cho Dịch vụ lưu trữ Windows

Các tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Windows của chúng tôi được tích hợp sẵn công cụ quản trị để giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu MS SQL.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
  3. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  4. Nhấp vào Cơ sở dữ liệu .
  5. Bên cạnh cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, nhấp vào Webadmin .
Cảnh báo: Để sử dụng Webadmin của Plesk, bạn phải tạo bản ghi A sau đây trong tập tin vùng DNS của tên miền :
Loại hồ sơ Máy chủ Trỏ đến
A (Máy chủ) mssql Địa chỉ IP tài khoản lưu trữ của bạn

Xem thêm thông tin