Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Kết quả hàng đầu cho "thông tin liên hệ"

Cập nhật hồ sơ tài khoản GoDaddy của tôi Cập nhật tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và loại tiền tệ ưu tiên cho tài khoản GoDaddy của bạn.

Cập nhật thông tin liên hệ cho miền của tôi Tìm hiểu cách cập nhật thông tin liên hệ ghi trên tên miền của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.