Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thư mục gốc website của tôi trong Windows Hosting là gì?

Đối với Dịch vụ lưu trữ trên Windows, thư mục gốc của tên miền chính của bạn là httpdocs / .

Các thư mục gốc của tên miền phụ và tên miền phụ được chỉ định khi chúng được thiết lập. Đây là cách tìm thư mục gốc cho các miền phụ hoặc miền con trong Dịch vụ lưu trữ Windows.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn xem, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
  4. Trong trang Website & miền Plesk, trong phần dành cho mỗi miền con hoặc miền phụ, tên thư mục gốc sẽ xuất hiện sau Website tại . Theo mặc định, thư mục gốc là tên miền con, theo sau là dấu gạch chéo, như trong "subdomain.coolexample.com/".
    tên thư mục gốc miền con

Xem thêm thông tin

  • Thư mục gốc của website chứa nội dung tải khi khách truy cập vào tên miền của bạn trong trình duyệt web. Đó là lý do tại sao bạn cần chắc chắn rằng bạn đã đặt tập tin chỉ mục của website vào thư mục gốc của website.