Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng


Bước cuối cùng trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Được yêu cầu: Bạn sẽ cần những thứ sau để thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng và hoàn tất quá trình di chuyển thủ công của mình:
 • Một ứng dụng khách FTP để truy cập tập tin cấu hình của trang. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.
 • Một trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa tập tin cấu hình trang của bạn - wp-config.php. Chúng tôi khuyên dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa tập tin với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.
 • Tiền tố bảng cơ sở dữ liệu của bạn từ bước - Nhập cơ sở dữ liệu của bạn.

Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng đối với tập tin cấu hình trang web của bạn bằng cách kết nối với ứng dụng khách FTP và chỉnh sửa tập tin wp-config.php. Bạn sẽ cần cập nhật tiền tố bảng cũng như chỉ định SiteurlHome mới của mình. Những thay đổi này sẽ cho phép trang kết nối với cơ sở dữ liệu mới của bạn.

 1. Kết nối với tài khoản Managed WordPress của bạn bằng ứng dụng khách FTP. (Bạn cần trợ giúp kết nối với FTP?)
 2. Trong FileZilla phía bên Trang từ xa của giao diện, vui lòng nhấp chuột phải vàowp-config.php, rồi chọn Xem/Chỉnh sửa.
  chọn tập tin cấu hình và chỉnh sửa
 3. Trong trình soạn thảo của bạn, vui lòng định vị $table_prefix và chỉnh sửa để phản ánh tiền tố chính xác của cơ sở dữ liệu bạn đã nhập. Trong ví dụ bên dưới, tiền tố bảng ban đầu là 'wp_9666d08kk3_' và chúng tôi đã cập nhật nó thành 'wp_'.
  tiền tố bảng cũ
  tiền tố bảng mới
 4. Vui lòng chỉnh sửa URL trangTrang chủ để chúng khớp với miền được liên kết với tài khoản Managed WordPress mới của bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi có miền tạm thời được chỉ định khi tài khoản được thiết lập 'pxk.0e5.myftpupload.com'. Sử dụng miền cụ thể cho tình huống tài khoản của bạn.
  1. URL trang: define( 'WP_SITEURL', 'http://coolexample.com');
  2. Trang chủ: define( 'WP_HOME', 'http://coolexample.com' );

  URL trang được cập nhật và trang chủ trong tập tin cấu hình

  Lưu ý: Việc xác định URL trangTrang chủ trong wp-config.php của bạn chỉ là tạm thời cho đến khi bạn sẵn sàng trỏ miền của mình đến tài khoản lưu trữ mới này.

 5. Trong trình soạn thảo của bạn, hãy lưu các thay đổi. Điều này sẽ khiến FileZilla xác nhận rằng một thay đổi đã được thực hiện và đề nghị tải tập tin trở lại máy chủ. Trong FileZilla, vui lòng chọn Vâng.
  chọn vâng để tải tập tin lên

Chúc mừng bạn! Bạn đã hoàn tất việc chuyển trang WordPress của mình sang gói Managed WordPress theo cách thủ công.

Các bước liên quan

 • Khi bạn đã sẵn sàng trỏ miền của mình đến gói WordPress được quản lý mới của mình, hãy tìm và chọn liên kết Thay đổi miền trong Bảng điều khiển quản trị của bạn và chúng tôi sẽ đảm nhiệm phần còn lại cho bạn.
  Thông báo miền tạm thời trong WordPress
 • Nếu miền của bạn được đăng ký trong một tài khoản GoDaddy khác, bạn sẽ cần tìm địa chỉ IP của mình, sau đó thay đổi Bản ghi A của bạn.

Xem thêm thông tin