WordPress được quản lý Trợ giúp

Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng


Bắt buộc: Bạn sẽ cần những điều sau để thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng và hoàn tất quá trình di chuyển thủ công của mình:
 • Một ứng dụng FTP để truy cập vào tập tin cấu hình của trang. Chúng tôi khuyên dùng FileZilla.
 • Một trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa tập tin cấu hình của trang. Chúng tôi khuyên dùng Notepad++. Bạn không nên chỉnh sửa tập tin bằng một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.
 • Tiền tố bảng cơ sở dữ liệu của bạn từ bước - Nhập cơ sở dữ liệu của bạn.

Đây là bước cuối cùng trong loạt thao tác để Di chuyển trang WordPress theo cách thủ công.

Bạn sắp hoàn thành quá trình di chuyển trang WordPress theo cách thủ công rồi đấy! Để chỉnh sửa các chi tiết cuối cùng đối với tập tin cấu hình của trang, bạn kết nối với trang mới bằng một ứng dụng FTP và chỉnh sửa tập tin wp-config.php. Bạn sẽ cần cập nhật tiền tố bảng cũng như chỉ định URL trangTrang chủ mới của mình. Những thay đổi này sẽ cho phép trang kết nối với cơ sở dữ liệu mới của bạn.

 1. Kết nối với trang WordPress mới bằng ứng dụng FTP. (Bạn cần trợ giúp kết nối với FTP?)
 2. Trong FileZilla, ở bên Remote site (Trang từ xa) của giao diện, nhấp chuột phải vàowp-config.php để mở menu , rồi chọn View/Edit (Xem/Chỉnh sửa).
  chọn tập tin cấu hình và chỉnh sửa
 3. Trong trình soạn thảo, tìm $table_prefix rồi sửa thông số này để thể hiện tiền tố đúng của cơ sở dữ liệu bạn đã nhập ở bước Nhập cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ bên dưới, tiền tố bảng ban đầu là 'wp_9666d08kk3_' và chúng tôi đã cập nhật thành 'wp_'.
  Tiền tố bảng cũ
  Tiền tố bảng mới
 4. Chỉnh sửa URL trangTrang chủ cho khớp với miền liên kết với trang WordPress mới của bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi có miền tạm thời được chỉ định khi tài khoản được thiết lập: 'pxk.0e5.myftpupload.com'. Sử dụng miền cụ thể cho phù hợp với tài khoản của bạn.
  • URL trang: define( 'WP_SITEURL', 'http://coolexample.com');
  • Trang chủ: define( 'WP_HOME', 'http://coolexample.com');

  URL trang được cập nhật và trang chủ trong tập tin cấu hình

  Lưu ý: Việc xác định URL trangTrang chủ trong wp-config.php của bạn chỉ là tạm thời cho đến khi bạn sẵn sàng trỏ miền của mình đến tài khoản lưu trữ mới này.

 5. Trong trình soạn thảo của bạn, hãy lưu các thay đổi. FileZilla sẽ phát hiện và ghi nhận sự thay đổi cũng như đề nghị tải tệp lên trang mới. Trong FileZilla, chọn Yes (Có).
  Chọn có để tải tập tin lên

Chúc mừng bạn! Bạn đã hoàn thành quá trình di chuyển trang WordPress theo cách thủ công. Hãy xem các bước liên quan ở phần sau đây để trỏ miền của bạn đến trang WordPress mới.


Các bước liên quan

 • Đối với gói WordPress hoặc Managed WordPress, hãy tìm và chọn liên kết Thay đổi miền trong bảng điều khiển quản trị của bạn rồi chúng tôi sẽ lo phần còn lại.
  Thông báo miền tạm thời trong WordPress
 • Nếu miền của bạn được đăng ký trong một tài khoản GoDaddy khác, bạn sẽ cần tìm địa chỉ IP của mình, sau đó thay đổi Bản ghi A của bạn.

Xem thêm thông tin