WordPress được quản lý Trợ giúp

Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng


Bước 6 trong Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý.

Yêu cầu: Bạn sẽ cần một trình soạn thảo văn bản để thực hiện các thay đổi cần thiết trong tập tin SQL này. Có nhiều trình soạn thảo văn bản bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa tập tin với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.

WordPress được quản lý sẽ sử dụng tiền tố bảng ngẫu nhiên cho cơ sở dữ liệu của nó. Để trang của bạn hoạt động trên máy chủ lưu trữ mới, bạn cần cập nhật wp-config.php trên máy chủ lưu trữ mới để nó khớp với tiền tố cơ sở dữ liệu trong tập tin cơ sở dữ liệu SQL được nhập ở bước 5.

 1. Kết nối với tài khoản lưu trữ mới của bạn bằng trình quản lý tập tin hoặc ứng dụng khách FTP như FileZilla. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có một cách ưu tiên để thực hiện thao tác này. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới của bạn để được hướng dẫn.
 2. Định vị tập tin wp-config.php và chính sửa tập tin này. Nếu bạn đang sử dụng FileZilla, hãy chọn tập tin, sau đó nhấp chuột phải và chọn Xem/Chỉnh sửa.
 3. Cập nhật $table_prefix. Bạn phải có tiền tố sau khi nhập tập tin cơ sở dữ liệu SQL trong phần Nhập cơ sở dữ liệu trang của bạn. Ví dụ, nếu tiền tố của bạn là wp_yourPrefix_:
  
  Trước:
  $table_prefix = 'wp_';
  
  Sau:
  $table_prefix = 'wp_yourPrefix_';
  
 4. Một khi thực hiện xong các thay đổi, bạn hãy lưu tập tin. Nếu bạn đang sử dụng FileZilla, hãy chấp nhận cảnh báo ghi đè trong FileZilla để thay thế tập tin trên máy chủ lưu trữ mới của bạn.
 5. Kiểm tra trang của bạn để xem trang có hoạt động bình thường không.


Các bước tiếp theo

Nếu bạn đang thay đổi miền cùng với việc di chuyển trang, bạn sẽ cần thực hiện tìm và thay thế trong cơ sở dữ liệu.

 • Nếu tài khoản lưu trữ không được quản lý mới của bạn là với chúng tôi, hãy làm theo hướng dẫn trong Tìm và thay thế cho WordPress bằng SSH.
 • Nếu tài khoản lưu trữ không được quản lý mới của bạn là với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy xem tài liệu của họ để biết hướng dẫn.

Xem thêm thông tin

 • Bạn có thể tìm thêm thông tin trong tài liệu chính thức của WordPress.