Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thuế bán hàng GoDaddy

GoDaddy.com, LLC hoặc các công ty con của nó phải chịu thuế bán hàng ở tất cả 45 bang áp dụng thuế bán hàng, Đặc khu Columbia và nhiều quốc gia trên thế giới. GoDaddy tính thuế bán hàng, VAT, GST hoặc các loại thuế giao dịch khác theo quy định của chính quyền địa phương hiện hành. GoDaddy bắt buộc phải tính thuế đối với tất cả khách hàng và người bán lại theo luật thuế địa phương.

Cách tính thuế

Thuế được tính trên tổng giá bán của từng mặt hàng riêng lẻ. Thuế suất dùng để tính thuế bán hàng chủ yếu dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng, loại sản phẩm đã mua và các yếu tố khác. Khả năng chịu thuế của sản phẩm dựa trên luật thuế tại khu vực tài phán của địa chỉ thanh toán. Vì GoDaddy.com không giao hàng hóa hữu hình, tất cả các sản phẩm và dịch vụ được coi là nhận được trong phạm vi quyền hạn mà khách hàng lưu giữ thông tin thanh toán của họ.

Xem thêm thông tin