Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thuế GoDaddy đối với các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số

Các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số được bán trên GoDaddy.com và được phân phối qua web có thể phải chịu thuế bán hàng. Các sản phẩm kỹ thuật số có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

  • Tên miền
  • Lưu trữ web
  • Phần mềm như một dịch vụ (Saas)

Phí thuế được liệt kê trên hóa đơn của bạn. Thuế được áp dụng cho các sản phẩm & dịch vụ chịu thuế dựa trên luật thuế tại địa chỉ thanh toán của bạn được cung cấp. Thuế thu được sẽ được nộp cho chính phủ theo các yêu cầu của địa phương.

Xem thêm thông tin