Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thuế GoDaddy ở thành phố Chicago

Thành phố Chicago áp dụng thuế cho thuê phần mềm như một dịch vụ (Saas) được tính cho cư dân của thành phố.

Truy cập trang web của Thành phố Chicago để biết thêm thông tin.

Xem thêm thông tin