Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thunderbird: Cài đặt email

Bạn có thể cài đặt tài khoản Email Doanh nghiệp của bạn trong máy khách email Mozilla Thunderbird.

 1. Mở Thunderbird.
 2. Nhấp vào Thư mục Máy tính trên thanh công cụ bên trái ChọnEmail để tạo tài khoản mới.
  Loại máy tính của bạn Như thế nào
  Apple Mac Nhấp email trên PC
  Cửa sổ PC Nhấp email trên máy tính Mac
 3. Nhấp vàoBỏ qua mục này và sử dụng email hiện tại của tôi.
  Nhấp vào Bỏ qua mục này và sử dụng email hiện tại của tôi.
 4. Hoàn thành các trường sau đây:
  Trường Nội dung cần nhập
  Tên của bạn Đây là tên mà bạn muốn hiển thị cho người khác thấy, khi họ nhận email của bạn.
  Địa chỉ email Địa chỉ Email Doanh nghiệp đầy đủ của bạn.
  Mật khẩu Mật khẩu Email Doanh nghiệp của bạn.
  Nhập thông tin chi tiết email.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Nếu bạn thấy tin nhắn Cấu hình đã được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu Mozilla JSP thì email của bạn đã sẵn sàng cài đặt tự động.
  1. ChọnIMAP
  2. Đảm bảo các cài đặt Thư đến, vàThư điphải khớp với địa chỉ máy chủ chính xác cho khu vực của bạn.
   Xác nhận cài đặt máy chủ
  3. Nhấp Xong.
 7. Nếu bạn nhìn thấy tin nhắn Thunderbird không thể tìm thấy cài đặt cho tài khoản email của bạn, bạn sẽ phải nhập các địa chỉ máy chủ bằng tay. Tìm địa chỉ máy chủ chính xác cho khu vực của bạn tại đây.
  1. Bên dưới tin nhắn lỗi này, hãy nhập như sau:
   Trường Nội dung cần nhập
   Đến ChọnIMAP
   Tên Máy chủ Nhập địa chỉ máy chủ thư đến và thư đi chính xác, bạn đã thấy ở trên.
   Cổng ChọnTự động, cho cả thư đến và thư đi. Nếu bạn thích, bạn có thể chọn một cổng cụ thể, và cài đặt SSL.
   SSL ChọnTự động, cho cả thư đến và thư đi. Nếu bạn thích, bạn có thể chọn một cổng cụ thể, và cài đặt SSL.
   Xác thực Chọn Dò Tự động
   Tên tài khoản Nhập địa chỉ Email Doanh nghiệp đầy đủ của bạn, cho cả thư đến và thư đi.
   Nhập cài đặt máy chủ bằng tay
  2. Nhấp vào Kiểm tra lại.
  3. Bạn sẽ thấy tin nhắn Cài đặt sau đây đã được tìm thấy bằng cách thăm dò máy chủ có sẵn. Nhấp vàoHoàn tất.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin


Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Thundrbird là thương hiệu của Quỹ Mozilla tại Hoa Kỳ và/hoặc tại các quốc gia khác. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.