Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Thanh toán
Chọn một cổng và bắt đầu chấp nhận thanh toán trên cửa hàng của bạn
Quản lý cửa hàng
Khám phá các công cụ để hoàn thành đơn hàng, theo dõi báo cáo và nhập / xuất dữ liệu
Tiếp thị và Khuyến mại
Thu hút thêm khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng