Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tải dữ liệu của tôi (dành cho cư dân ở Khu vực kinh tế châu Âu)

Lưu ý: Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho cư dân ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) nhằm tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Bài viết không áp dụng nếu bạn sinh sống ở ngoài EEA.

Bạn có thể tải về bản sao mọi dữ liệu tài khoản của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn rồi chọn Cài đặt tài khoản > Tùy chọn liên hệ.
    chọn tùy chọn liên hệ cho tài khoản của tôi
  2. Trong phần Quyền riêng tư, nhấp vào Chỉnh sửa.
    nhấp vào chỉnh sửa trong phần quyền riêng tư
  3. Nhấp vào Bắt đầu tải về. Chúng tôi sẽ tạo một tệp CSV bao gồm mọi dữ liệu của bạn rồi gửi đến vị trí tải về mặc định trên máy tính của bạn.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.