Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Tải lên tập tin

Tài khoản lưu trữ của bạn có một trình quản lý tập tin cài sẵn mà bạn có thể sử dụng để tải các tập tin lên tài khoản lưu trữ của bạn.

Để tải lên tập tin bằng cách sử dụng trình quản lý tập tin

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Đi đến thẻ Tập tin.
  5. Điều hướng đến thư mục mà bạn muốn sử dụng.

    Plesk sử dụng httpdocs làm thư mục gốc của website của tên miền chính của bạn.

  6. Nhấp vào Tải lên tập tin.
  7. Điều hướng đến tập tin trên máy cục bộ của bạn, và sau đó nhấp Mở.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.