Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tải lên tập tin

Tài khoản lưu trữ của bạn có một trình quản lý tập tin cài sẵn mà bạn có thể sử dụng để tải các tập tin lên tài khoản lưu trữ của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong phần Công cụ, nhấp vào Trình quản lý tập tin.
  5. Sử dụng cây thư mục để chọn thư mục mà bạn muốn tải lên tập tin.
  6. Nhấp vào Tải lên.
  7. Chọn Thêm tập tin hoặc Thêm thư mục. Bạn có thể tải lên tối đa 250MB mỗi lần.
  8. Chọn tập tin hoặc thư mục để tải lên.
  9. Nhấp vào Tải lên.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.