Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tại sao cần sử dụng tên miền tạm thời với WordPress được quản lý?

Khi thiết lập trang WordPress được quản lý, bạn có thể sử dụng tên miền tạm thời. Việc này cho phép bạn xem và thao tác trên các trang mà không cần thay đổi cài đặt DNS cho tên miền. Nói cách khác, bạn có thể duy trì hoạt động của trang hiện tại trong khi thao tác trên trang mới.

Tên miền tạm thời là cần thiết cho quá trình WordPress xử lý các liên kết nội bộ và cấu trúc tập tin — WordPress sử dụng các đường dẫn tuyệt đối thay vì đường dẫn tương đối. Nghĩa là thay vì sử dụng các liên kết tương đối tới miền bạn tải, như sau:

a href="/directory/file.extension" />link text/a>

...WordPress sử dụng các liên kết tuyệt đối tham chiếu đến một tên miền cụ thể, như sau:

a href="http://domain.tld/directory/file.extension">link text/a>

Nếu tên miền trong liên kết tuyệt đối không trỏ đến tài khoản bạn muốn, tên miền không thể tìm được tài nguyên tại URL dự kiến. Như vậy, khi tìm cách tải tập tin bằng đường dẫn do WordPress tạo, là những đường dẫn tuyệt đối và sử dụng chính tên miền đó, tên miền sẽ không thể tìm thấy chúng vì miền trỏ đến nơi khác. Về bản chất, làm như vậy sẽ phá vỡ trang web.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng tên miền tạm thời, chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để xây dựng hoặc xem trước các trang web của mình mà không cần thay đổi cài đặt DNS của tên miền. WordPress cho rằng tên miền tạm thời là tên miền chúng ta sẽ sử dụng, nên các đường dẫn tuyệt đối WordPress tạo ra có thể truy cập từ web và tải lên các tài nguyên thích hợp để trang hoạt động được.

Bạn sẽ biết mình đang dùng tên miền tạm thời vì chúng tôi liên tục hiển thị thông báo trong bảng Quản trị WP:

Thông báo miền tạm thời trong WordPress

Sau khi bạn đã sẵn sàng di chuyển DNS (thông tin thêm), bạn chỉ cần truy cập vào liên kết Thay đổi miền và chúng tôi sẽ lo mọi thứ để đảm bảo trang của bạn hoạt động được. Chúng tôi cung cấp thêm thông tin về quá trình này trong Sẽ thế nào khi tôi thay đổi miền?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.