Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tại sao Domain By Proxy không còn khả dụng tại các khu vực chịu ảnh hưởng của GDPR?

Vào ngày 25/05/2018, Quy định chung về bảo mật dữ liệu yêu cầu thay đổi đáng kể đối với Whois. Nếu tên miền có chứa thông tin liên hệ về một cá nhân tại Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), yêu cầu tìm kiếm Whois sẽ chỉ trả về thông tin kỹ thuật về miền, Quốc gia của người đăng ký và Tiểu bang/tỉnh. Mọi thông tin liên hệ khác sẽ không hiển thị ở kết quả.

Do những thay đổi này, chúng tôi đã quyết định dừng bán Domain By Proxy dưới dạng dịch vụ độc lập tại EU.

Để tìm hiểu thêm về GDPR, hãy truy cập: GDPR là gì?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.