Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tại sao một số miền của tôi không đủ điều kiện?

Khi cài đặt tài khoản Office 365 hay tài khoản email theo gói Email Doanh nghiệp, bạn sẽ nhìn thấy một số miền được liệt kê là không đủ điều kiện, hoặc được tô xám trong danh sách. Đó là bởi vì bạn chỉ có thể có một loại email cho mỗi miền.

Nếu bạn đã tạo Office 365 hoặc Email Không gian làm việc bằng cách sử dụng một miền nhất định, thì bạn không thể dùng miền đó cho tài khoản Email Doanh nghiệp. Hay nói ngược lại -- nếu bạn đã tạo tài khoản Email Doanh nghiệp trên một trong những miền của bạn, thì bạn không thể sử dụng miền đó cho Office 365 hay email trong không gian làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn đã cài đặt địa chỉ email trong không gian làm việc trên miền, trong khi bạn không thể sử dụng miền đó cho tài khoản Email Doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng nó cho Office 365.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin