Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tại sao tài khoản email của tôi hiển thị là Đang chờ Cài đặt: Lỗi MX?

Bạn sẽ nhận được thông báo "Đang chờ Cài đặt: Lỗi MX" nếu tên miền của bạn không có hồ sơ MX phù hợp. Hồ sơ MX kiểm soát máy chủ email nào nhận email được gửi đến tên miền của bạn.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thay đổi hồ sơ MX của miền. Bạn có thể tìm hồ sơ MX chính xác bằng cách sử dụng Chọn Hồ sơ MX trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc

Nơi thay đổi hồ sơ MX phụ thuộc vào nơi mà tên miền của bạn được đăng ký. Nếu tên miền của bạn ...

  • Đã đăng ký với chúng tôi, sử dụng trình quản lý DNS của chúng tôi (thêm thông tin).
  • Đã đăng ký ở nơi khác, thay đổi hồ sơ MX của bạn với công ty nơi bạn đăng ký tên miền.

Sau khi thay đổi hồ sơ MX, bạn có thể gửi lại tên miền của mình để xác thực hồ sơ MX bằng cách nhấp Thử lại bên cạnh Đang chờ Cài đặt: Thông báo trạng thái Lỗi MX .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.