Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Tại sao Thông tin doanh nghiệp của tôi có thể bị từ chối

GoDaddy Marketing's service helps you get your local business listed on Google search and maps. However, Google has some restrictions on what type of business information it accepts.

Khi một doanh nghiệp gửi thông tin, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo thông tin đó chính xác và đáp ứng các nguyên tắc đối tác của chúng tôi. Sau khi xem xét, chúng tôi có thể định dạng lại thông tin doanh nghiệp của bạn để đáp ứng các nguyên tắc này. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo thông tin bạn cung cấp trình bày về doanh nghiệp của bạn theo cách phù hợp với trang tìm kiếm địa phương để doanh nghiệp của bạn có thể thu hút nhiều khách hàng nhất.

Note: This service is only available for GoCentral Business Plus and eCommere customers within the United States.

Thông tin doanh nghiệp không hợp lệ

To use GoDaddy Marketing’s Google My Business service, your business must have a valid USPS mailing address, a non-toll-free local phone number, and qualify as an eligible business. A GoDaddy data quality representative may contact you to correct any errors in your business information. It will not be published to our partner sites until all issues are corrected. Here are some common errors that our partners will not accept:

Địa chỉ không hợp lệ

Địa chỉ bạn cung cấp phải là các địa điểm bạn sở hữu hoặc có thể đại diện hợp pháp. Không chấp nhận các địa chỉ dành cho đại lý nhận thư thương mại.

Các loại Địa chỉ không hợp lệ

  • Các địa chỉ thuộc về một doanh nghiệp khác mà bạn không liên kết
  • Địa chỉ hòm thư bưu điện
  • Bưu điện hoặc các cơ sở gửi thư
  • Địa chỉ không có trong Cơ sở dữ liệu USPS (Nếu bạn có địa chỉ mới hoặc chưa đăng ký, hãy tới bưu điện địa phương và đề nghị thêm địa chỉ vào cơ sở dữ liệu USPS quốc gia.)

Số điện thoại không hợp lệ

You must provide an active local, non-toll-free number to use GoDaddy Marketing’s Google My Business service. Phone numbers should direct customers to your business and be reachable during operating hours. Do not provide numbers that redirect or "refer" customers to third-party services.

Các loại Số điện thoại không hợp lệ

  • Số điện thoại không kết nối với doanh nghiệp của bạn.
  • Số điện thoại miễn phí (Mã vùng/Đầu số 800, 855, 866, 877, 888, v.v.)
  • Số điện thoại không hoạt động

    Note: All GoDaddy Marketing’s Google My Business applicants receive verification calls during their posted business hours to maintain accurate business information. Businesses that cannot be reached and verified may be rejected.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.