Tại sao website của tôi không hiển thị bình thường?

Nếu không thấy website sau khi tải nội dung trang lên, bạn có thể kiểm tra một số điều sau.

Xác minh thư mục tải lên

Bạn phải tải các tập tin lên thư mục thích hợp thì nội dung website mới hiển thị được. Tùy theo máy khách FTP, bạn có thể được yêu cầu tải lên thư mục "nhà" hoặc "khởi động". Dịch vụ lưu trữ của chúng tôi không yêu cầu thông tin này nên bạn có thể để trống trường đó. Nếu máy khách của bạn yêu cầu nhập giá trị, hãy nhập một dấu sổ trái (/) cho các tài khoản Linux hoặc một dấu sổ trái rồi đến tên dịch vụ lưu trữ (/) cho các tài khoản Windows.

Lưu ý: Khi đăng hoặc chỉnh sửa bằng FrontPage, chương trình sẽ tự động đặt thư mục vào đúng vị trí.

Xác minh tên tập tin trang chủ

Khi nhập tên miền của bạn vào trình duyệt web, trang chủ mặc định sẽ hiển thị. Tên của trang này phải được máy chủ dịch vụ lưu trữ của chúng tôi hỗ trợ. Tùy theo loại tài khoản, thứ tự ưu tiên cho các tập tin mặc định của bạn có thể thay đổi đôi chút. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, hãy tham khảo các bài viết sau:

Làm mới trình duyệt web

Các trình duyệt có thể lưu trang web vào bộ nhớ cache. Để xóa bộ nhớ cache và làm mới trang, nhấn CTRL + F5 trong Internet Explorer hoặc nhấn CTRL + R trong Firefox.

Đảm bảo DNS được trỏ đúng

Nếu bạn đăng ký miền qua chúng tôi, các hồ sơ DNS của bạn đã được cập nhật khi bạn thiết lập tài khoản dịch vụ lưu trữ. Nếu bạn đăng ký tên miền ở nơi khác, hãy xác nhận rằng bạn đang sử dụng máy chủ tên phù hợp. Máy chủ tên bạn sử dụng phụ thuộc vào thời điểm bạn thiết lập tài khoản dịch vụ lưu trữ. Để biết thông tin về loại máy chủ tên cần sử dụng cho tài khoản, hãy tham khảo mục Đặt máy chủ tên cho miền của bạn.

Giải quyết các vấn đề về hình ảnh

Nếu ảnh của bạn không hiển thị, hãy đảm bảo thư mục lưu trữ ảnh khớp hoàn toàn với trang ảnh được chỉ định trong mã. Ngoài ra, các tài khoản Linux có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: nếu tên ảnh của bạn là MyImage.jpg và đường dẫn trong mã của bạn là myimage.jpg, máy chủ sẽ không thể tìm được ảnh.

Chỉnh sửa các liên kết trang bị lỗi

Nếu bạn xây dựng website cục bộ, bạn nên điều chỉnh mã theo thay đổi của môi trường khi bạn tải lên nội dung trang. URL trang web, đường dẫn ảnh và tên cơ sở dữ liệu, tất cả đều có thể thay đổi theo môi trường.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các URL tương đối khi tham chiếu trang web. URL tương đối sẽ xác định trang web tương đối đến hoặc trong ngữ cảnh của trang hiện tại. Vì chúng không tham chiếu đến tên miền nên các URL tương đối không cần sửa khi thay đổi môi trường.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.