Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tối ưu hóa thẻ cho công cụ tìm kiếm

Search Engine Visibility cho phép bạn xem các thẻ hiện tại trên trang và tạo thẻ điền sẵn để tải xuống và dán vào mã trang web một cách dễ dàng.

Cách xem các thẻ hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Trên tab Tối ưu hóa, chọn Tối ưu hóa thẻ.
 5. Nhấp vào tab Thẻ hiện tại để xem các thẻ hiện hoạt trên trang của bạn.
 6. Sử dụng các nút Quay lạiTiếp theo để di chuyển giữa các trang.

Lưu ý: Bạn không thể sửa đổi nội dung trên tab Thẻ hiện tại. Để sửa đổi hoặc thêm thẻ mới, hãy dùng tab Thẻ tối ưu hóa.

Cách tạo thẻ mới

 1. Trên trang Tối ưu hóa thẻ, hãy chọn tab Tối ưu hóa thẻ.
 2. Sử dụng các nút Quay lạiTiếp theo để di chuyển giữa các trang.
 3. Trong trường Tiêu đề, nhập thẻ tiêu đề.
 4. Trong trường Mô tả, nhập thẻ mô tả.
 5. Trong trường Từ khóa, nhập thẻ từ khóa.
 6. Lưu ý: Để biết gợi ý và hướng dẫn về từng thẻ, hãy nhấp vào dấu hỏi chấm bên cạnh tên thẻ.

 7. (Không bắt buộc) Nhấp vào Chọn từ khóa đã định nghĩa để thêm các từ khóa bạn đã định nghĩa.
 8. Nhấp vào Đăng tải tất cả trang hoặc Xem thêm tùy chọn, rồi chọn Tải xuống tập tin văn bản hoặc Xuất sang Webmaster. Tiếp tục tải xuống hoặc đăng từng trang tùy nhu cầu.

Để biết thông tin chi tiết về cách đặt thẻ vào mã của trang web, hãy xem Tôi có thể dán những thẻ này ở đâu?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.