Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tải về các tập tin chứng nhận SSL


Nếu định cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên máy chủ hoặc tài khoản dịch vụ lưu trữ, bạn cần tải về chứng nhận chính và trung gian từ bảng điều khiển SSL.

Bạn có thể xem một video ngắn về thao tác này ở phần cuối trang.

Nếu không chọn được tùy chọn tải về chứng nhận SSL, điều đó nghĩa là chúng tôi đã cài đặt chứng nhận cho bạn. Bạn không cần làm theo những hướng dẫn này!

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm.(Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Nhấp vào Tải về.
  3. Chọn Loại máy chủ bạn muốn cài đặt chứng nhận.
  4. Nhấp vào Tải về tập tin ZIP. Tập tin chứng nhận của bạn sẽ được tải về.

Hãy cho tôi biết cách thực hiệnBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.