Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tải về các tập tin chứng nhận SSL

If you're manually installing your SSL certificate on your hosting account or server, you need to download your primary and intermediate certificates from the SSL dashboard. You can watch a short video of this task farther down the page.

Nếu không chọn được tùy chọn tải về chứng nhận SSL, điều đó nghĩa là chúng tôi đã cài đặt chứng nhận cho bạn. Bạn không cần làm theo những hướng dẫn này!

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm.(Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Nhấp vào Tải về.
  3. Chọn Loại máy chủ bạn muốn cài đặt chứng nhận.
  4. Nhấp vào Tải về tập tin ZIP. Tập tin chứng nhận của bạn sẽ được tải về.

Show me how


Bước tiếp theo

Vị trí Bước tiếp theo
VPS, máy chủ chuyên dụng và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác Tìm hướng dẫn đúng để cài đặt chứng nhận SSL trên máy chủ của bạn.
Tên miền phụ/tiện ích bổ sung trên tài khoản dịch vụ lưu trữ cPanel Cài đặt thủ công chứng nhận trên tài khoản cPanel

Yêu cầu: Nếu bạn di chuyển chứng nhận SSL sang máy chủ mới, nếu máy chủ của bạn bị hỏng, nếu bạn bị mất khóa riêng hoặc nhận được thông báo lỗi rằng khóa riêng không khớp, bạn sẽ không thể cài đặt lại chứng nhận mà phải tạo khóa mới cho chứng nhận của mình.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.