Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

SSL Certificates Trợ giúp

Download my SSL certificate files


If you're manually installing your SSL certificate on your hosting account or server, you need to download your primary and intermediate certificates from the SSL dashboard.

If the option to download your SSL certificate is disabled, we’ve already installed the certificate for you. No need to follow these instructions!

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select SSL Certificates and select Manage for the certificate you want to download.
  3. Under Download Certificate, select a Server type and then select Download Zip File.
Your certificate will download.

Liên quan đến cộng đồng

Imed's Avatar
ZEN LB pem file

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

akhiong0904's Avatar
UCC SSL Certificate multiple domains up to 5

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

MadfooatCom's Avatar
Private Key for Wildcard Certificate

8 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

sheena1's Avatar
How to install SSL certificate in Deluxe linux Hosting

11 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng