Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tải xuống các Danh sách có thể xuất được trong Trình quản lý miền

Khi bạn tạo một danh sách có thể xuất được, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo khi nào sẵn sàng để tải về. Bạn có thể tải danh sách của mình về từ trang các Danh sách có thể xuất được trong Trình quản lý miền.

Để tải các Danh sách có thể xuất được trong Trình quản lý miền

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
  3. Đảm bảo rằng bạn chọn biểu tượng Biểu tượng văn bản (Xem danh sách) từ phía trên bên phải để tiếp tục..
  4. Từ menu Thêm, chọn Quản lý các danh sách có thể xuất được.
  5. Đối với danh sách mà bạn muốn tải về, nhấp vào mũi tên tải về.
  6. Mở tập tin bằng chương trình mà bạn chọn, hoặc lưu vào máy tính.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.