Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tải xuống và cài đặt Office

Gói Doanh nghiệp Đặc biệt và Bảo mật Đặc biệt của Microsoft 365 cho phép bạn cài đặt ứng dụng Office trên tối đa năm máy tính cho mỗi người dùng.

Trước khi bạn có thể cài đặt các ứng dụng Office, bạn cần phải tạo tài khoản email của mình. Nếu bạn có phiên bản Office cũ hơn trên máy tính của mình, hãy gỡ cài đặt phiên bản đó trước khi tải xuống phiên bản mới. Bạn có thể xem các bài viết của Microsoft sau đây về gỡ cài đặt Office trên PC hoặc gỡ cài đặt Office trên máy Mac để được trợ giúp thêm.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
 2. Chọn Tải xuống Office, thao tác chọn này sẽ mở tài khoản Microsoft 365 của bạn. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình.
  Tải xuống Office
 3. Chọn Cài đặt Office. Tập tin cài đặt sẽ bắt đầu tải xuống. Nếu được nhắc, chọn Lưu. Bạn có thể được yêu cầu chọn ngôn ngữ ưu tiên và phiên bản Office trước khi có thể bắt đầu cài đặt.
  Cài đặt Office
 4. Một khi tập tin được tải xuống, vui lòng mở tập tin và thực hiện theo các bước đã được cung cấp để cài đặt ứng dụng Office của bạn.
  Các bước cài đặt Office
 5. Khi mở các ứng dụng Office mới, bạn sẽ cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của mình.

  Lưu ý: Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản của mình là Cơ quan hoặc trường học để tiếp tục.

Các bước liên quan

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.