Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tích hợp với Website Builder V6

Để xác định thứ hạng trang cũng như cách thức trang của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm sẽ tìm thẻ meta, tập tin robots.txt và tập tin sơ đồ trang. Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1 giúp bạn tối ưu hóa thông tin này để tăng lượng truy cập và giúp trang web của bạn dễ tìm thấy hơn.

Thông thường, bạn sẽ thêm thủ công thông tin này vào trang của mình bằng cách chỉnh sửa và tải các tập tin lên. Tuy nhiên, nếu sử dụng Website Builder V6, bạn có thể tự động gửi thông tin đã tạo khi thiết lập tài khoản Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1.

Lưu ý: Để gửi thông tin của Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1 tới Website Builder V6, cả hai sản phẩm phải nằm trong cùng một tài khoản khách hàng. Bạn nên sao lưu Website Builder V6 trước khi gửi thông tin từ Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1. Để biết thêm thông tin, xem

.

Cách gửi thông tin Search Engine Visibility tới Website Builder V6

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm V1.
 3. Nhấp vào Quản lý đối với tài khoản bạn muốn truy cập.
  Cảnh báo: CẨN TRỌNG: Bạn có thể có nhiều tài khoản Search Engine Visibility cho một miền Website Builder V6. Trong trường hợp đó, hãy sử dụng cùng một tài khoản Search Engine Visibility khi gửi thông tin đến Website Builder V6. Nếu không, bạn có thể vô tình ghi đè thông tin không chính xác lên các thẻ meta, robot.txt hoặc sơ đồ trang web.
 4. Từ menu Tối ưu hóa, chọn bất kỳ lựa chọn nào sau đây:
  • Tối ưu hóa thẻ — Điền các trường cho cài đặt mà bạn muốn xuất sang Trình dựng website, sau đó nhấp vào Đăng tải tất cả trang.
  • Kiểm soát việc thu thập — Điền các trường cho cài đặt mà bạn muốn xuất sang Trình dựng website, sau đó chuyển đến Lấy tập tin và chọn Xuất sang trình dựng website.
  • Tạo bản đồ trang — Điền các trường cho cài đặt mà bạn muốn xuất sang Trình dựng website, rồi chuyển đến Lấy bản đồ trang và chọn Gửi bản đồ trang tới trình dựng website.
 5. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder V6 của bạn và làm theo các lời nhắc để nhập thông tin SEO.
 6. Đăng tải trang.

Sau khi nhập, bạn có thể sửa đổi thông tin. Khởi độngTrình thiết kế trang, chọn tab Trang, sau đó chọn biểu tượng Thuộc tính.

Tài liệu có liên quanBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.